คู่มือใช้งาน UCHA

เดิมทีแต่ละหน่วยงานทำคู่มือการใช้แยกกันไป ในคู่มือมีข้อมูลเฉพาะของแต่ละโครงการอยู่ จึงไม่สามารถนำขึ้นเว็บไซต์ได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือรวมที่ใช้ได้ทุกหน่วยงาน